home o firmě činnosti a nabídka služeb přehled vybraných zakázek reference kontakt

 
Naše zakázkyNaše zakázkyNaše zakázkyNaše zakázky

činnosti a nabídka služeb

Provádíme komplexní projekční a inženýrskou činnost při zajišťování přípravy a průběhu realizace občanských, průmyslových a inženýrských staveb.Zajišťování fáze přípravy stavby:

Jako podklad pro uvedené činnosti zajišťujeme potřebná měření a průzkumy:

V rámci zpracování jednotlivých stupňů dokumentace zajišťujeme projednání s účastníky řízení, příslušnými organizacemi a orgány státní správy a vyřízení potřebných povolení (územní rozhodnutí, stavební povolení, vodoprávní rozhodnutí a další).